01 Kasım 2007

enformasyon (d)evrimi


Veriye (data) ulaşma, depolama & yaratma (yani enformasyon -information-), yorumlama (yani bilgi -knowledge-
haline getirme) ve paylaşma (bilgilendirmek -to inform-) sürecindeki aşamalar eskiye nazaran günümüzde farklı olmuyor. Aynen yaşıyoruz benzer süreçleri. Değişen şey, yöntemlerimiz ve süreçler arası zamanın kısalması. 5 kademeli bu sürecin kırılma noktası yaratma ve yorumlama aşaması sanırım. Yani verinin enformasyon haline gelene kadar kullanılan araçlar ve bu araçların sunduğu hız, bu (d)evrime neden oluyor. Verinin anlam kazanmış hali enformasyon, elinizdeki teknolojik olanaklar ile doğru orantılı. Veriye ihtiyacı olan kişi online ortamda buna üç beş tıklamayla tatmin edici sonuçlara ulaşıyor. Buraya kadar sorun yok. Çünkü elde edilen "şey", yani veri, henüz üzerinde çalışma yapılmamış bilgi olarak ortalık yerde durmakta. Enformasyonun bilgi (knowledge) haline gelmesi bunu yorumlama şeklimizle yakından alakalı. Enformasyon nesnel. Bilgi öznel. Bilgiyi yaratma ve yorumlamadaki fark ise bizim yaşamı algılayışımızla, siyasi görüşümüzle, çıkar ilişkilerimizle, ideolojilerimizle şekilleniyor, şekillendiriliyor. Bu durumda her türlü verinin bilgiye dönüşmüş her türlü haline kuşkuyla bakmak zorundayız.

0 Comments:

Yorum Gönder

<< Home